fredag 16. desember 2011

En tankevekker

Først stusset jeg over dette innlegget da jeg leste det. Jeg tenkte at her var et nytt negativt innlegg mot våre innvandrere, men så leste jeg de to siste linjene, og det ga meg noe å tenke på.
Historien gjentar seg!
“De kommer i stadig større grupper hit til byen. De tar jobbene fra oss og stiller stadig større krav til sosiale goder. De foretrekker å isolere seg i egne bydeler; særlig kvinnene gidder ikke lære seg språket vårt, og de forlanger at barna deres skal gå i egne klasser. Så snart de har skrapt sammen nok penger, sender de billetter til hjemlandet, slik at nære og fjerne slektninger også kan følge dem hit”

- Oversettelse fra leserinnlegg i en avis i Chicago på 1800-tallet, om norske innvandrere..